Doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (*1979) je předseda zastupitelského klubu PIrátů v Přerov a členem Pirátské strany. Působí jako 2. místopředseda místního sdružení a zároveň také pracuje jako docent oboru římského práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Západočeské univerzitě v Plzni.

Petr Dostalík se narodil v Přerově, ve kterém žije se svou manželku a dvěma dětmi. Přestože ho jeho povolání často odvádí na různá, a často i vzdálená místa, do Přerova se vždy vrací rád a považuje ho za svůj domov. Vystudoval právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a postgraduální studium zakončil na brněnské Masarykově univerzitě.

Dlouhodobě se zajímá o politiku jak českou, tak i evropskou a světovou. Zajímá se o ekonomii a její dějiny. Rád tráví čas v přírodě, a proto v Přerově nejraději chodí na procházky do Žebračky a Laguny.

Vadí mu, že je v Přerově prázdné centrum, kde přibývají další a další zrušené obchody. Jako velký problém vnímá také obtížnou situaci ohledně automobilové dopravy a problémů s parkováním. I přesto, že si uvědomuje, jak náročná záležitost to bude na plánování, čas i investice, podporuje v Přerově stavbu záchytných parkovišť a parkovacích domů tak, aby se ulehčilo už tak vytíženému centru.

Hodlá se zaměřit zejména na stabilizaci městských financí a přípravu rozpočtu na nejen finančně náročné období, které podle něj Přerov v blízké době čeká. Zároveň se chce zasadit o zlepšení situace pro mladé rodiny s dětmi v oblasti bydlení a zajištění lékařské a jiné odborné péče o děti.